Zawał mięśnia sercowego

Znalezione obrazy dla zapytania zawał mięśnia sercowegoZaleca się specjalistyczne konsultacje kardiologiczne, aby potwierdzić każdą diagnozę zawału serca, biorąc pod uwagę implikacje zawodowe. U lotników istotne jest prawidłowe potwierdzenie rozpoznania MI, szczególnie w przypadkach, gdy wyniki badania angiografii nie są jednoznaczne. Ostre zapalenie mięśnia sercowego może powodować objawy kliniczne, biochemiczne i EKG podobne do zawału mięśnia sercowego, w związku z czym należy je aktywnie wykluczyć w takich przypadkach. W zapaleniu mięśnia sercowego tętnice wieńcowe mogą być prawidłowe lub wykazywać CAD, który nie ma związku z tym zdarzeniem. Dla załóg lotniczych istotne jest, aby te warunki były w miarę możliwości określone, ponieważ konsekwencje zawodowe każdego stanu są znacząco różne. Złotym standardem oceny zapalenia mięśnia sercowego jest MRI serca (CMR); odmienny układ blizn serca w MI i zapalenie mięśnia sercowego można łatwo określić na podstawie późnego wychwytu gadolinu na CMR i należy go dokładnie rozważyć u wszystkich załóg lotniczych z bólem w klatce piersiowej w wywiadzie, u których rozpoznanie MI / zapalenia mięśnia sercowego jest niepewne.
[podobne: zjazd ptd 2015, towarzystwo diabetologiczne, sympozjum diabetologiczne zakopane 2015 ]