Implanty żyły odpiszczelowej

Znalezione obrazy dla zapytania Implanty żyły odpiszczelowejBrak dowodów chirurgicznych potwierdzających rewaskularyzację zwężeń. Wynika to z konkurencyjnego przepływu, który pojawia się, gdy szczepione są mniej niż ciężkie zwężenia, które negatywnie wpływają na drożność przeszczepu. Wysoki współczynnik konkurencji indukuje wysoki wskaźnik oscylacji ścinania (OSI); która jest kwantyfikacją zmiany kierunku i wielkości naprężenia ścinającego ściany. Wysoki OSI wiąże się z dysfunkcją śródbłonka i aterogenezą, prowadząc do niepowodzenia przeszczepu i słabej rewaskularyzacji, jak również do powtórnej rewaskularyzacji. Implanty żyły odpiszczelowej są mniej podatne na przepływ konkurencyjny niż przeszczepy tętnicze, chociaż przeszczepy tętnic są obecnie preferowanym wyborem kanału rewaskularyzacja uszkodzeń lewej tętnicy wieńcowej z uwagi na lepsze długoterminowe natężenie drożności. Przeszczepy tętnic promieniowych nie powinny być stosowane w przypadku zwężeń, które są mniej niż krytyczne (<90%), ponieważ przewód ten jest najbardziej wrażliwy na przepływ konkurencyjny. Pomiar FFR podczas angiografii jest bardzo pomocny dla chirurga w wspomaganiu wyboru celów i kanałów do rewaskularyzacji, a zatem powinien być brany pod uwagę we wszystkich załogach lotniczych z granicznymi zwężeniami, aby zweryfikować ich znaczenie hemodynamiczne.
[przypisy: ptd, polskie towarzystwo diabetologiczne, identyfikator uczestnika zjazdu ]